Licitatii - anunt: 07.12.2015

Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar Arsenl, cu sediul în Bucureşti, sos. Berceni nr. 10 - 12 sector 4, tel 021/334.73.50, fax 021/334.73.87, cod fiscal 4943871, reprezentat de Dr. Bogdan Paltineanu - Manager comunica pe aceasta cale, tuturor operatorilor economici interesati, urmatoarele:

 

  • In data de 27.11.2015 a fost incheiat Acordul cadru de prestari servicii de paza cu nr de inregistrare 35879.

  • Procedura a fost organizata in conformitate cu OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare pentru servicii incluse in categoria celor cuprinse in Anexa 2B din respectiva Ordonanta.

  • Oferta castigatoare este oferta depusa de catre SC T.B.G. SECURITZ IMPEX SRL oferta conforma cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini si a carei valoare prestare serviciu de paza si protectie este de 9,2 lei/ora/post.

Contact:

Șoseaua Berceni nr. 12, Sector 4, cod 041915, București

Telefon: +4021 334 30 25 / +4021 334 30 26 / +4021 334 30 27
Fax: +4021 334 73 50
Email: 
directie@bagdasar-arseni.ro

Toate drepturile rezervate. © 2019 Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni"

Vă recomandăm vizualizarea acestui site prin intermediul browser-ului Google Chrome

Rețele de socializare:

  • Grey Facebook Icon