Licitatii - anunt: 13.11.2015

DECIZIE

Avand in vedere:

  • O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

  • H.G.R. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,

  • Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

  • Ord. M.S.P. nr.576/2006 pentru stabilirea unor masuri cu caracter tranzitoriu privind conducerea unitatilor sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii;

  • Ordinul Ministrului Sanatatii nr. R/716/01.09.2015 de numire in functia de Manager interimar al Spitalului Clinic de Urgenta “Bagdasar-Arseni” Bucuresti;

 

Vazand Raportul procedurii cu nr de inregistrare 34162/13.11.2015 privind achizitia de prestari servicii de paza si protectie Cod CPV 79713000-5 cod bugetar 20.01.30, in conformitate cu Art 209 Alin 1 lit a din O.U.G.nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

 

Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgenta “Bagdasar-Arseni” Bucuresti , Dr. Bogdan Paltineanu

 

DECIDE

 

Anularea procedurii de atribuire privind achizitia de prestari servicii de paza si protectie Cod CPV 79713000-5 COD BUGETAR 20.01.30 a carei data de deschidere a ofertelor a avut loc la sediul spitalului in data de 13.11.2015.

 

Prezenta Decizie va fi publicata pe site-ul spitalului www.bagdasar-arseni.ro in conformitate cu Art 210 din OUG 34/2006 cu completari si modificari ulterioare.

 

M A N A G E R
Dr.BOGDAN PALTINEANU

 

Contact:

Șoseaua Berceni nr. 12, Sector 4, cod 041915, București

Telefon: +4021 334 30 25 / +4021 334 30 26 / +4021 334 30 27
Fax: +4021 334 73 50
Email: 
directie@bagdasar-arseni.ro

Toate drepturile rezervate. © 2019 Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni"

Vă recomandăm vizualizarea acestui site prin intermediul browser-ului Google Chrome

Rețele de socializare:

  • Grey Facebook Icon