Anunturi generale - anunt: 17.06.2015

Anunt de recrutare Membri in Consiliul de Administratie al Companiei Natinale Unifarm S.A.

 

In conformitate cu OUG 109/2011 Ministerul Sanatatii, in calitate de Autoritate Publica Tutelara, selectioneaza un nurnar de 1 membru reprezentant al Ministerului Sanatatii in Consiliul de Administratie al Companiei Natlonale Unifarm S.A.

 

Anuntul extins cuprinzand criteriile de selectie si lista documentelor ce trebuie depuse in vederea candidaturii , se gaseste pe pagina de internet a Ministerului Sanatatli, la adresa www.ms.ro , sectiunea Informare > Noutati.

 

Candidaturile cuprlnzand documentele solicitate in anunt vor fi depuse la Directia Generala Resurse Umane, Juridic si Contencios - Birou lncadrari Personal

Contact:

Șoseaua Berceni nr. 12, Sector 4, cod 041915, București

Telefon: +4021 334 30 25 / +4021 334 30 26 / +4021 334 30 27
Fax: +4021 334 73 50
Email: 
directie@bagdasar-arseni.ro

Toate drepturile rezervate. © 2019 Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni"

Vă recomandăm vizualizarea acestui site prin intermediul browser-ului Google Chrome

Rețele de socializare:

  • Grey Facebook Icon