Licitatii - anunt: 22.02.2016

Spitalul Clinic  de Urgenta Bagdasar Arseni, cu sediul în Bucureşti, sos. Berceni nr.10 - 12, sector 4, tel +40 0213347350, fax +40 0213347387, cod fiscal 4943871, reprezentat de Dr Bogdan Paltineanu – Manager comunica pe aceasta cale, tuturor operatorilor economici interesati, urmatoarele:

 

  • In data de 29.02.2016 ora 11.00 se va organiza o procedura de achizitie publica cu scopul incheierii unui acord cadru pe o perioada de 12 de luni privind prestarile de servicii medicale Cod CPV  85112000-7;

  • Procedura se va organiza in conformitate cu OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare pentru servicii incluse in categoria celor cuprinse in Anexa 2B din respectiva Ordonanta si a Procedurii Operaţionale privind serviciile ce fac parte din ANEXA 2B DIN OUG 34/2006 cu completari si modificari ulterioare.

  • Documentatia de atribuire ce contine criterii de calificare, modalitate de desfasurare si caiet de sarcini, va fi pusa gratuit la dispozitia celor interesati. 

 

Pentru Documentatia de atribuire si orice alte informatii va puteti adresa in scris sau telefonic la Serviciul Achizitii Publice tel 021/334.73.50, fax 021/334.73.87 persoana de contact Ing Roxana Nicolescu

 

Manager

Dr. Bogdan Păltineanu

 

Șef Seviciu Achiziții Publice
Ing. Roxana Nicolescu

 

Contact:

Șoseaua Berceni nr. 12, Sector 4, cod 041915, București

Telefon: +4021 334 30 25 / +4021 334 30 26 / +4021 334 30 27
Fax: +4021 334 73 50
Email: 
directie@bagdasar-arseni.ro

Toate drepturile rezervate. © 2019 Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni"

Vă recomandăm vizualizarea acestui site prin intermediul browser-ului Google Chrome

Rețele de socializare:

  • Grey Facebook Icon