Regulament pentru vizitatorii pacientilor internati in S.C.U.B.A.

 1. Accesul vizitatorilor in Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” București (SCUBA) este permis numai in timpul programului de vizită legal, respectiv: 

  Luni – vineri >  între orele 15:00 – 20:00
  Sâmbătă - duminică > între orele 10:00 – 20:00

   

 2. Vizitarea pacienților din Secția Clinică Anestezie-Terapie Intensivă este permisă zilnic doar membrilor familiei (părinți, copii, frați, surori, soți), cu condiția ca vizita să se facă individual sau cel mult două persoane, cu respectarea reglementărilor interne.

 3. În cazul pacienților în stare critică sau terminală, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră, pe baza biletului de acces eliberat de conducerea secției în care este internat bolnavul, și cu respectarea reglementărilor interne.

 4. Este interzis accesul mai multor vizitatori în același timp, pentru un pacient. Aparținătorii vor vizita pacientul pe rând, fiind permis accesul unui singur vizitator la un bolnav.

 5. Este interzis accesul vizitatorilor în Blocul Operator, Laboratorul de Analize Medicale, Stația de Sterilizare, Unitatea de Transfuzii Sanguine, Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală, Farmacia cu circuit închis a spitalului.

 6. Este interzis accesul vizitatorilor la pacienții izolați, cu diagnostic de boală transmisibilă, dependenți de îngrijirile medicale ale spitalului.

 7. Se recomandă evitarea aducerii copiilor ca vizitatori în spital.

 8. Persoanele diagnosticate cu boli infecto-contagioase sunt rugate să nu viziteze bolnavi în SCUBA, deoarece există riscul major de contaminare a pacienții internați.

 9. La intrarea în spital, vizitatorii vor achiziționa de la aparatele instalate în holul central al SCUBA, echipamentul de protecție (pelerine și botoși de unică utilizare) obligatoriu pentru accesul în secțiile medicale și chirurgicale ale instituției. Este interzisă reutilizarea echipamentului de protecție dacă acesta a fost expus în mediul exterior al spitalului.

 10. Fumatul în unitate este strict interzis! Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amendă în cuantum de 100 - 500 RON pentru persoanele fizice, conform Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor produselor din tutun.

 11. În cadrul S.C.U.B.A. este interzisă tulburarea liniștii publice (prin strigăte, larmă, comportament sau limbaj necivilizat, utilizarea de aparate radio, CD-playere, etc).

 12.  Vizitatorii au obligația de a respecta curațenia în spațiile exterioare și interioare aparținând SCUBA.

 13. Este interzisă deteriorarea sau distrugerea obiectelor decorative sau de inventar din spital (bănci, coșuri de gunoi, uși, scaune, tablouri, aviziere, etc.) prin: zgâriere, scriere, vopsire, murdărire cu orice tip de substanță, demontarea sau degradarea oricăror elemente de construcție, decorative sau de mobilier. Persoanele care cauzează astfel de prejudicii (în mod direct sau indirect) vor acoperi integral costul reparării sau înlocuirii bunurilor deteriorate.

 14.  Este interzis vizitatorilor să deranjeze (în orice formă) ceilalți bolnavi, să se așeze pe paturile pacienților sau să intervină în modificarea poziției paturilor acționate cu telecomandă.

 15. Vizitatorii nu au voie să aduca pacienților alimente alterate sau interzise de către medicul curant.

 16. Vizitatorii nu au voie sa intervină în îngrijirile medicale acordate pacienților.

 17. Vizitatorii nu au acces la documentele medicale ale pacienților. Toate informațiile despre pacienți vor fi solicitate direct medicului curant.

 18. În cadrul spitalului este strict interzis accesul cu echipament audio/video, și de asemenea este strict interzisă înregistrarea audio și/sau video, fără acordul prealabil – în scris - al conducerii spitalului.

 19. Vizitatorii au obligația de a respecta regulile de igienă primară.

 20. Vizitatorii vor folosi exclusiv lifturile special destinate, care pot fi accesate de la parterul clădirii.

 21. Este permisă prezența cu caracter permanent a unui aparținător pentru anumite categorii de pacienți (copii în vârstă de până la 14 ani, pacienți cu grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, etc), cu respectarea prevederilor legale și a regulamentelor aprobate în SCUBA. Detalii privind acest fapt se obțin de la medical curant și de la conducerea secției în care este internat bolnavul.

 22. În situația în care în secție / spital este declarată starea de carantină, sunt total interzise vizitele la pacienții internați.

 23. În incinta spitalului, fără acordul scris al conducerii unității, sunt interzise: afișajul, vânzările ambulante sau difuzarea de materiale publicitare.

 24. Vizitatorii au obligația să nu își lase obiectele personale nesupravegheate, indiferent de zona în care se află, S.C.U.B.A.  nefiind responsabil de deteriorarea sau dispariția acestora.

 

RESPECTAREA PREVEDERILOR PREZENTULUI REGULAMENT REDUCE RISCUL APARIȚIEI ȘI/SAU EXTINDERII INFECȚIILOR INTRASPITALICEȘTI ȘI MENȚINE CONDIȚIILE OPTIME DE MEDIU ÎN INCINTA SPITALULUI, CONTRIBUIND SEMNIFICATIV LA SĂNĂTATEA PACIENȚILOR, VIZITATORILOR ȘI A PERSONALULUI MEDICO-SANITAR. 

 

MANAGER,

Dr. Bogdan PĂLTINEANU

Contact:

Șoseaua Berceni nr. 12, Sector 4, cod 041915, București

Telefon: +4021 334 30 25 / +4021 334 30 26 / +4021 334 30 27
Fax: +4021 334 73 50
Email: 
directie@bagdasar-arseni.ro

Toate drepturile rezervate. © 2019 Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni"

Vă recomandăm vizualizarea acestui site prin intermediul browser-ului Google Chrome

Rețele de socializare:

 • Grey Facebook Icon