top of page

Informatii de Interes Public

Documente Consiliul Etic
Achizitii
Venituri nete 2017
Salarii nete 2017

Informații de interes public

Informatiile de interes public pot fi solicitate printr-o cerere care poate fi descarcată din lista de formulare de mai jos sau poate fi obținută de la registratura spitalului. Cererea poate  fi transmisă prin fax la numarul 021.334.73.50, pe e-mail directie@bagdasar-arseni.ro sau poate fi depusă la registratura spitalului

 

Baza legala

 • Lege 544/2001

 • Norme de aplicare pentru Legea 544/2001

 • Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

 • Ordin nr. 964/2013 privind informatiile de interes public ce pot fi comunicate si informatiile exceptate de la comunicare, la nivelul Ministerului Sanatatii

 • Formulare

 • Cerere pentru obtinerea de informatii publice

 • Reclamatie administrativa

 • Rapoarte anuale de aplicare a Legii 544/2001

Buget

Bilanţurile contabile semestriale

Achiziţii publice

 • Programul anual de achiziţii publice

 • Centralizatorul achiziţiilor publice cu evidenţierea execuţiei contractelor, în format deschis, pentru contractele cu o valoare totală mai mare de 5.000 euro, cu o actualizare trimestrială

 • Contractele de achiziţii publice cu o valoare totală mai mare de 5.000 EUR, inclusiv anexele acestora

bottom of page