Informatii de Interes Public

Documente Consiliul Etic
Achizitii
Venituri nete 2017
Salarii nete 2017

Solicitare informaţii de interes public

  • Nume şi prenume ale funcţionarilor publici responsabili pentru accesul la informaţii de interes public, precum şi datele lor de contact (adresa de e-mail, telefon)

  • Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie, conform legii

  • Model de cerere-tip/formular - solicitare de acces la informaţii în baza Legii nr. 544/2001

  • Modalitatea de contestare a deciziei şi modele de formulare în acest sens, conform anexelor normelor de aplicare

  • Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

Buget

Bilanţurile contabile semestriale

Achiziţii publice

  • Programul anual de achiziţii publice

  • Centralizatorul achiziţiilor publice cu evidenţierea execuţiei contractelor, în format deschis, pentru contractele cu o valoare totală mai mare de 5.000 euro, cu o actualizare trimestrială

  • Contractele de achiziţii publice cu o valoare totală mai mare de 5.000 EUR, inclusiv anexele acestora

Contact:

Șoseaua Berceni nr. 12, Sector 4, cod 041915, București

Telefon: +4021 334 30 25 / +4021 334 30 26 / +4021 334 30 27
Fax: +4021 334 73 50
Email: 
directie@bagdasar-arseni.ro

Toate drepturile rezervate. © 2021 Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni"

Vă recomandăm vizualizarea acestui site prin intermediul browser-ului Google Chrome

Rețele de socializare:

  • Grey Facebook Icon