top of page

Spitalizare de zi

Structură și dotări

Spitalul Clinic de Urgenta “Bagdasar-Arseni” are conform structurii aprobate un numar de 5 paturi pentru spitalizarea de zi.

bottom of page