top of page

Proiecte

homepage.PNG

Anunț finalizare proiect  “Dotarea Unității de Primiri Urgențe și a Secției Anestezie Terapie Intensivă ale Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar - Arseni” București pentru gestionarea crizei COVID - 19”, cod SMIS 2014+ 138079

homepage.PNG

Proiect  “Dotarea Unității de Primiri Urgențe și a Secției Anestezie Terapie Intensivă ale Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar - Arseni” București pentru gestionarea crizei COVID - 19”, cod SMIS 2014+ 138079

homepage.PNG

Proiect “Dotarea Unității de Primiri Urgențe și a Secției Anestezie Terapie Intensivă ale Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar - Arseni” București pentru gestionarea crizei COVID - 19”, cod SMIS 2014+ 138079

homepage.PNG

Proiect  “Dotarea Unității de Primiri Urgențe și a Secției Anestezie Terapie Intensivă ale Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar - Arseni” București pentru gestionarea crizei COVID - 19”, cod SMIS 2014+ 138079

homepage.PNG

Proiect “Dotarea Unității de Primiri Urgențe și a Secției Anestezie Terapie Intensivă ale Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar - Arseni” București pentru gestionarea crizei COVID - 19”,
cod SMIS 2014+ 138079

homepage.PNG

Proiect  “Dotarea Unității de Primiri Urgențe și a Secției Anestezie Terapie Intensivă ale Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar - Arseni” București pentru gestionarea crizei COVID - 19”, cod SMIS 2014+ 138079 / 02.02.2022

DOTAREA UNITATII DE PRIMIRI URGENTE SI A SECTIEI ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVA ALE SPITALULUI CLINIC DE URGENTA "BAGDASAR-ARSENI" BUCURESTI PENTRU GESTIONAREA CRIZEI COVID-19

proiect-dotare.png

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, axa prioritară 9, obiectivul specific 1
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 16.152.607,80 lei (3.345.749,16 Euro). Perioada de implementare a Proiectului, în conformitate cu cele stipulate în Contractul de Finanțare nr. 339/11.08.2020 și actele adiționale la acesta este de 29 luni, respectiv între data de 01.02.2020 și data de 30.06.2022.

Obiective

1. Dotarea Unitații de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni“ cu echipamente necesare combaterii crizei COVID-19.
2. Dotarea Secției de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Clinic de Urgență cu echipamente necesare combaterii
crizei COVID-19.

homepage.PNG

Proiect  “Dotarea Unității de Primiri Urgențe și a Secției Anestezie Terapie Intensivă ale Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar - Arseni” București pentru gestionarea crizei COVID - 19”, cod SMIS 2014+ 138079 / 31.12.2021

homepage.PNG

Proiect  “Dotarea Unității de Primiri Urgențe și a Secției Anestezie Terapie Intensivă ale Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar - Arseni” București pentru gestionarea crizei COVID - 19”, cod SMIS 2014+ 138079

homepage.PNG

Proiect “Dotarea Unității de Primiri Urgențe și a Secției Anestezie Terapie Intensivă ale Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar - Arseni” București pentru gestionarea crizei COVID - 19”, cod SMIS 2014+ 138079

Proiect  “Dotarea Unității de Primiri Urgențe și a Secției Anestezie Terapie Intensivă ale Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar - Arseni” București pentru gestionarea crizei COVID - 19”, cod SMIS 2014+ 138079 

homepage.PNG

Spitalul Clinic de Urgență ”Bagdasar-Arseni” București, în calitate de Beneficiar al finanțării conform Contract nr. 339/11.08.2020, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către FEDR prin POIM 2014-2020 axa prioritară 9, obiectivul specific 1, pentru proiectul “Dotarea Unității de Primiri Urgențe și a Secției Anestezie Terapie Intensivă ale Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar - Arseni” a depus, în data de 07.06.2021, a treia Cerere de Rambursare prin care a solicitatat Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, acordarea sumei de 3.103.428,32 lei, reprezentând cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiecului.  Valoarea solicitată a fost rambursată integral. 

Proiect  “Dotarea Unității de Primiri Urgențe și a Secției Anestezie Terapie Intensivă ale Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar - Arseni” București pentru gestionarea crizei COVID - 19”,
 cod SMIS 2014+ 138079

homepage.PNG

Spitalului Clinic de Urgența ”Bagdasar-Arseni” București, în calitate de Beneficiar al finanțării conform Contract nr. 339/11.08.2020, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către FEDR prin POIM 2014-2020 axa prioritară 9, obiectivul specific 1, pentru proiectul “Dotarea Unității de Primiri Urgențe și a Secției Anestezie Terapie Intensivă ale Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar - Arseni”, a solicitatat Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, acordarea sumei de 3.103.745,89 lei, reprezentând cheltuieli eligibile efectuate, prima cerere de rambursare, conform graficului de rambursare, anexă la contractul de finanțare sus enunțat. Valoarea solicitată a fost rambursată integral. 

Comunicat_de_Presa_MFE-1.jpg

Proiect  “Dotarea Unității de Primiri Urgențe și a Secției Anestezie Terapie Intensivă ale Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar - Arseni” București pentru gestionarea crizei COVID - 19”,
 cod SMIS 2014+ 138079

homepage.PNG

Spitalului Clinic de Urgența ”Bagdasar-Arseni” București, în calitate de Beneficiar al finanțării conform Contract nr. 339/11.08.2020, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către FEDR prin POIM 2014-2020 axa prioritară 9, obiectivul specific 1, pentru proiectul “Dotarea Unității de Primiri Urgențe și a Secției Anestezie Terapie Intensivă ale Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar - Arseni”, a depus, în data de 29.08.2020, conform graficului de rambursare, anexă la contractul de finanțare sus enunțat, prima Cerere de Rambursare  prin care a solicitatat Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, acordarea sumei de 3.103.745,89 lei, reprezentând cheltuieli eligibile efectuate (contribuția din fonduri europene nerambursabile și din bugetul statului), precum și acordarea sumei de 0 lei, reprezentând T.V.A. aferentă acestora (în conformitate cu O.U.G. nr. 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare).

Anunț începere proiect  “Dotarea Unității de Primiri Urgențe și a Secției Anestezie Terapie Intensivă ale Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar - Arseni” București pentru gestionarea crizei COVID - 19”, cod SMIS 2014+ 138079

homepage.PNG

În data de 11.08.2020 Spitalului Clinic de Urgența ”Bagdasar-Arseni” București, în calitate de Beneficiar al finanțării, a încheiat Contractul de Finanțare nr. 339/11.08.2020, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM pentru implementarea proiectului nr. (cod SMIS2014+) 138079 “Dotarea Unității de Primiri Urgențe și a Secției Anestezie Terapie Intensivă ale Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar - Arseni”. Finanțarea este asigurată prin POIM, axa prioritară 9, obiectivul specific 1, prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)...

InteropEHRate - EHR in people's hands across Europe

InteropEHRate-A7-FLYER_RO.png

Este necesar ca Europa sa treaca de la sistemul "gradinilor inchise" din punct de vedere technologic, unde se gasesc organizatii medicale nationale, la un ecosistem global baza pe o platforma medicala, in cadrul careia furnizorii programelor software, institutiile si cetatenii diferitelor tari pot coopera in conditii de siguranta, in vederea imbunatatirii asistentei si cercetarii medicale, multumita tehnologiilor comune.

Principalul nostru obiectiv este de a completa si integra actualele infrastructuri ale interoperabilitatii, cu noi tehnologii in vederea schimbului de date privind sanatatea, axate pe persoane, care se bazeaza pe o abordare ascendenta si nu necesita coordonarea unei autoritati superioare, ci permite oamenilor sa detina mai mult control asupra datelor lor.

bottom of page