top of page

Conditii de internare si informatii privind externarea

INFORMAȚII PENTRU PACIENȚI

 

Conform legii asigurarilor de sanatate, toti pacientii cu domiciliul in Romania beneficiaza de asistenta medicala de urgenta gratuita/asistenta medicala in baza calitatii de asigurat/asistenta medicala la cerere-cu plata integrala a cheltuielilor de spitalizare. Serviciile medicale sunt decontate de catre  CNAS  daca pacienţii au  calitatea de asigurat. 
 
Serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale se acorda dupa cum urmeaza:

 

 • Toti asiguratii care au intrat in posesia cardurilor sau ale caror carduri se afla la casele de asigurari vor avea acces la servicii medicale programate, decontate in sistem doar in baza cardului de sanatate.

 • Incepand cu aceasta data, asiguratii care nu au card emis vor beneficia de servicii medicale din pachetul de baza, in sistemul public de sanatate. Furnizorul de servicii medicale va verifica pe aplicatia de pe site-ul CNAS calitatea de asigurat si daca pacientul are card emis. Pentru a beneficia de servicii medicale, aceste persoane nu au nevoie de adeverinta de asigurat eliberata de casa de asigurari. Aceste servicii vor fi validate si decontate in vechiul sistem.

 • Daca pacientul nu este asigurat sau are card emis dar nu il prezinta la furnizor, acesta va putea primi doar servicii medicale de urgenta. Pentru servicii medicale programate, asiguratul va trebui sa solicite eliberarea cardului de sanatate de la casa de asigurari in evidenta careia se afla.

 • Adeverinta de inlocuire a cardului de sanatate se elibereaza la casele de asigurari in urmatoarele situatii: 

  • Refuzul de utilizare a cardului de sanatate din motive relogioase si de constiinta

  • Solicitarea unui card duplicat in cazul pierderii sau distrugerii cardului de sanatate primit

INFORMATII COPLATA

In cadrul institutiei, coplata se percepe doar pentru serviciile medicale spitalicesti acordate in regim de spitalizare continua.
Coplata este in valoare de 10 (zece) lei / persoana internata si se aplica doar categoriilor de asigurati care nu sunt scutite de coplata.
 
Sunt scutite de la coplata urmatoarele categorii de asigurati

 • Copii pana la varsta de 18 ani, tinerii intre 18 ani si 26 de ani, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studentii, daca nu realizeaza venituri din munca;

 • Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baza a respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;

 • Persoanele fizice cu venituri lunare numai din pensii al caror cuantum este pana la valoarea, intregita prin rotunjure in plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal 2017, 900 lei/luna (litera modificata prin art. I pct. 8 din OUG nr. 88/2017, in vigoare in 2018);

 • Toate femeile insarcinate si lauzele, pentru serviciile medicale legate de evolutia sarcinii, iar cele care nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, pentru toate serviciile medicale.

 

 

INTERNAREA PACIENTULUI


Asistenta medicala in spitalul nostru se acorda in regim de:

 1. spitalizare continua;

 2. spitalizare de zi.

  

Criteriile de internare sunt: 

 1. situatiile care necesita supraveghere medicala continua;

 2. diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;

 3. tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale abulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesita izolare.

  

Internarea pe sectie se poate face:

 1. imediat, in urma consultului de specilitate si triaj epidemiologic.

 2. programat, in cazul in care nu este posibila asigurarea internarii din cauza incapacitatii de asigurare a conditiilor de internare

 

Transferului pacientului de pe o sectie pe alta se face cu acordul medicului sef de sectie in baza protoculului de trasfer.

 

Acte necesare la internare:

 1. Bilet de internare de la medicul de familie sau bilet de trasfer de la medicul specialist

 2. Dovada calitatii de asigurat (CARD/adeverinta care sa ateste calitatea de asgiurat)

 3. Buletinul sau cartea de identitate/certificatul de nastere pentru minori

 4. Adeverinta de salariat/talon de pensie

 5. Adeverinta cu numarul de zile de concediu medical din ultimele 12 luni (unde este cazul)

 

La internare pacientii cronici trebuie sa aiba supra lor:

 • pijama, halat;

 • papuci de casa;

 • produse igiena personala;

 • medicamente pentru tratamentul afectiunilor cronice unde este cazul(diabetici, etc).

 • echipament sportiv pentru eventualul program de gimnastica medicala.

 

EXTERNAREA PACIENTULUI

Medicul curant

 • In funcție de evoluția pacientului internat, medicul curant poate stabili data externării. Aceasta poate fi:

  • cu respectarea numarului de zile recomandat pentru afecțiunea cu care a fost internat;

  • decalata, in caz de complicații sau de necesitatea prelungirii supravegherii;

  • anticipată, la solicitarea expresă a pacientului sau a reprezentantului legal/aparținătorul acestuia, după caz, și în condițiile în care viața pacientului nu este pusă în pericol.  

 • Odată stabilita data, va fi comunicata pacientului cu o zi anterior externării sau, în cazuri excepționale, in dimineața zilei externării. Anuntarea externarii va fi consemnată de către asistentul medical in caietul de vizita. 

 • Medicul curant stabileste modalitatea de externare, prin mijloace proprii sau medicalizata (comanda de salvare) si da dispozitii pentru intocmirea comenzii de salvare atunci cand este necesar. Medicul curant anunta sau desemneaza persoana care va face anuntul telefonic familiei. Apartinatorii sunt anuntati cu minim 48 de ore inainte, cu privire la externarea unui pacient care necesita insotire la externare.

Asistentul șef

 • Pentru pacienții cu deficit de comunicare și/sau pentru pacienții cu domiciliul în provincie sau care urmează să fie transferați în alte unități sanitare teritoriale, va anunța familia cu o cel puțin 48 de ore înaintea termenului de externare, folosind numărul de telefon declarat la internare de pacient / aparținător pentru persoana de contact. 

 • Intocmeste documentele de achitare a contravalorii internarii apartinatorilor/insotitorilor si a taxelor pentru rezervele  cu confort sporit si incaseaza sumele respective. Demareaza actiunea de recuperare a contravalorii pagubelor sau lipsurilor produse atunci cand este cazul, conform regulamentelor de ordine interioara ale spitalului.

 • Pentru pacienții imobilizați sau care nu se pot deplasa singuri, asigură asistarea acestora cu personal medical sau brancardieri, după caz, până la ieșirea din spital.

 • Informează pacientul/aparținătorii cu privire la intervalul orar în care se eliberează documentele de externare.

 • Asistentul medical de salon 

 • Comunica si confirma  pacientului sau sau  reprezentantului legal / aparținătorului decizia medicului curant privind externarea si modalitatea prin care se va face, atunci cand familia este prezenta in timpul garzilor, orelor de vizita  sau al sarbatorilor legale si nu a putut fi informata prin alte mijloace.

 • Informează pacientul/aparținătorii cu privire la intervalul orar în care se eliberează documentele de externare.

Registratorul medical

 • Anunta telefonic, atunci cand este desemnat, familia pacientului in legatura cu externarea unui pacient care necesita insotire la externare, cu minim 48 de ore inainte. 

 • Tehnoredacteaza, listeaza si stampileaza actele de externare ale pacientului.

 • Înmânează – spre completare, Chestionarele de satisfacție a pacientului și se asigură de colectarea acestora, păstrând confidențialitatea identității pacienților.

 • Verifica achitarea coplatii de 10 RON conform legii si ataseaza chitanta la FOCG. 

 • Inmaneaza documentele de externare în intervalul orar stabilit la nivelul fiecărei secții și se asigură că pacientul sau aparținătorul confirmă prin semnătură documentele medicale primite.

bottom of page