Conditii de internare si informatii privind externarea

INFORMAȚII PENTRU PACIENȚI

 

Conform legii asigurarilor de sanatate, toti pacientii cu domiciliul in Romania beneficiaza de asistenta medicala de urgenta gratuita/asistenta medicala in baza calitatii de asigurat/asistenta medicala la cerere-cu plata integrala a cheltuielilor de spitalizare. Serviciile medicale sunt decontate de catre  CNAS  daca pacienţii au  calitatea de asigurat. 
 
Serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale se acorda dupa cum urmeaza:
 

 • Incepand cu data de 1 septembrie 2015, toti asiguratii care au intrat in posesia cardurilor sau ale caror carduri se afla la casele de asigurari vor avea acces la servicii medicale programate, decontate in sistem doar in baza cardului de sanatate.

 • Incepand cu aceasta data, asiguratii care nu au card emis vor beneficia de servicii medicale din pachetul de baza, in sistemul public de sanatate. Furnizorul de servicii medicale va verifica pe aplicatia de pe site-ul CNAS calitatea de asigurat si daca pacientul are card emis. Pentru a beneficia de servicii medicale, aceste persoane nu au nevoie de adeverinta de asigurat eliberata de casa de asigurari. Aceste servicii vor fi validate si decontate in vechiul sistem.

 • Daca pacientul nu este asigurat sau are card emis dar nu il prezinta la furnizor, acesta va putea primi doar servicii medicale de urgenta. Pentru servicii medicale programate, asiguratul va trebui sa solicite eliberarea cardului de sanatate de la casa de asigurari in evidenta careia se afla.

 • Adeverinta de inlocuire a cardului de sanatate se elibereaza la casele de asigurari in urmatoarele situatii: 

  • Refuzul de utilizare a cardului de sanatate din motive relogioase si de constiinta

  • Solicitarea unui card duplicat in cazul pierderii sau distrugerii cardului de sanatate primit

INTERNAREA PACIENTULUI

Pacientii se prezinta pentru consultatii in SCUBA atat la UPU, cat si in cabinetele de consultatii.

 

Pacientul se interneaza pe sectiile cu paturi ca urgenta, prin UPU sau  prin  biroul de internari, ca si caz cronic programat. 
In urma consultului unui pacient, medicul stabileste daca acesta reprezinta o urgenta, sau daca afectiunea sa este cronica. 

 

In cazul pacientilor cu afectiuni cronice care necesita internare pentru rezolvarea problemei de sananate, se va efectua programarea pacientului intr-un registru special, aflat in responsabilitatea persoanelor numite de fiecare sectie, prin decizia manageriala interna nr 83/10.02.2015.

 

Pe baza programarilor pacientilor cronici, a situatiei internarilor de urgenta si a externarilor, cu aprobarea sefului sectiei, responsabilul cu programarea va gestiona eficient rulajul pacientilor, astfel incat gradul de ocupare al paturilor sa fie optim.

 

EXTERNAREA PACIENTULUI

Medicul curant

 • In funcție de evoluția pacientului internat, medicul curant poate stabili data externării. Aceasta poate fi:

  • cu respectarea numarului de zile recomandat pentru afecțiunea cu care a fost internat;

  • decalata, in caz de complicații sau de necesitatea prelungirii supravegherii;

  • anticipată, la solicitarea expresă a pacientului sau a reprezentantului legal/aparținătorul acestuia, după caz, și în condițiile în care viața pacientului nu este pusă în pericol.  

 • Odată stabilita data, va fi comunicata pacientului cu o zi anterior externării sau, în cazuri excepționale, in dimineața zilei externării. Anuntarea externarii va fi consemnată de către asistentul medical in caietul de vizita. 

 • Medicul curant stabileste modalitatea de externare, prin mijloace proprii sau medicalizata (comanda de salvare) si da dispozitii pentru intocmirea comenzii de salvare atunci cand este necesar. Medicul curant anunta sau desemneaza persoana care va face anuntul telefonic familiei. Apartinatorii sunt anuntati cu minim 48 de ore inainte, cu privire la externarea unui pacient care necesita insotire la externare.

Asistentul șef

 • Pentru pacienții cu deficit de comunicare și/sau pentru pacienții cu domiciliul în provincie sau care urmează să fie transferați în alte unități sanitare teritoriale, va anunța familia cu o cel puțin 48 de ore înaintea termenului de externare, folosind numărul de telefon declarat la internare de pacient / aparținător pentru persoana de contact. 

 • Intocmeste documentele de achitare a contravalorii internarii apartinatorilor/insotitorilor si a taxelor pentru rezervele  cu confort sporit si incaseaza sumele respective. Demareaza actiunea de recuperare a contravalorii pagubelor sau lipsurilor produse atunci cand este cazul, conform regulamentelor de ordine interioara ale spitalului.

 • Pentru pacienții imobilizați sau care nu se pot deplasa singuri, asigură asistarea acestora cu personal medical sau brancardieri, după caz, până la ieșirea din spital.

 • Informează pacientul/aparținătorii cu privire la intervalul orar în care se eliberează documentele de externare.

 • Asistentul medical de salon 

 • Comunica si confirma  pacientului sau sau  reprezentantului legal / aparținătorului decizia medicului curant privind externarea si modalitatea prin care se va face, atunci cand familia este prezenta in timpul garzilor, orelor de vizita  sau al sarbatorilor legale si nu a putut fi informata prin alte mijloace.

 • Informează pacientul/aparținătorii cu privire la intervalul orar în care se eliberează documentele de externare.

Registratorul medical

 • Anunta telefonic, atunci cand este desemnat, familia pacientului in legatura cu externarea unui pacient care necesita insotire la externare, cu minim 48 de ore inainte. 

 • Tehnoredacteaza, listeaza si stampileaza actele de externare ale pacientului.

 • Înmânează – spre completare, Chestionarele de satisfacție a pacientului și se asigură de colectarea acestora, păstrând confidențialitatea identității pacienților.

 • Verifica achitarea coplatii de 10 RON conform legii si ataseaza chitanta la FOCG. 

 • Inmaneaza documentele de externare în intervalul orar stabilit la nivelul fiecărei secții și se asigură că pacientul sau aparținătorul confirmă prin semnătură documentele medicale primite.

Contact:

Șoseaua Berceni nr. 12, Sector 4, cod 041915, București

Telefon: +4021 334 30 25 / +4021 334 30 26 / +4021 334 30 27
Fax: +4021 334 73 50
Email: 
directie@bagdasar-arseni.ro

Toate drepturile rezervate. © 2019 Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni"

Vă recomandăm vizualizarea acestui site prin intermediul browser-ului Google Chrome

Rețele de socializare:

 • Grey Facebook Icon